Majątek posiadany i sposób jego wykorzystania pod kątem działalności statutowej.

 

Rodzaj Majątku

Opis Sposób wykorzystania
Aparatura badawcza Łukasiewicz – PORT posiada nowoczesną, wysokiej klasy aparaturę naukowo – badawczą, która pozwala, zgodnie z działalnością statutową Instytutu, na prowadzenie badań z zachowaniem najwyższych standardów jakości. Aparatura ta stanowi wyposażenie specjalistycznych laboratoriów, pracowni pomiarowych oraz pomieszczeń technicznych wspierających pracę laboratoriów. Wartość początkowa aparatury przy zakupie to 240 152 813,97 zł netto. Aparatura badawcza w Łukasiewicz – PORT jest wykorzystywana do realizacji prac naukowo- badawczych, zleceń komercyjnych oraz pilotażowych badań dla przemysłu. Wykorzystanie aparatury naukowo- badawczej w Łukasiewicz – PORT wynosi ok. 40%. Jest to wartość uśredniona dla kluczowej aparatury badawczej, określona na podstawie szacowanego stopnia wykorzystania do projektów badawczych oraz realizacji usług komercyjnych.
Infrastruktura budynkowa  W chwili obecnej Łukasiewicz – PORT wykorzystuje do działalności naukowo – badawczej 4 budynki z czego trzy wyremontowane, a jeden nowo zbudowany. Kampus posiada własną stację transformatorową średniego napięcia oraz zasilanie rezerwowe w postaci 4 agregatów prądotwórczych. Ciepło technologiczne zapewnia w pełni zautomatyzowana kotłownia gazowa. Łukasiewicz– PORT posiada własne magazyny i rozprężalnie gazów technicznych oraz zbiorniki ciekłego azotu. Infrastruktura budynkowa jest monitorowana 24/7 przy pomocy systemu BMS. Budynki są wykorzystywane do działalności naukowowo–badawczej. Infrastruktura budynkowa służy zapewnieniu odpowiednich parametrów środowiskowych oraz zapewnienie dostaw niezbędnych mediów. Budynki wyposażone są w systemy sygnalizacji zagrożeń oraz zdalnego monitoringu i sterowania BMS. W chwili obecnej Instytut boryka się z poważnymi problemami z elewacją największego budynku (nr 3), która w wyniku błędów projektowych i wykonawczych wymaga niezwłocznej, całkowitej wymiany.
Infrastruktura Informatyczna     W skład infrastruktury informatycznej Łukasiewicz – PORT wchodzi m.in. wysokiej klasy sprzęt serwerowy, sieciowy, komputerowy, urządzenia peryferyjne oraz oprogramowanie systemowe, biurowe i specjalistyczne. Całość tworzy środowisko teleinformatyczne o wysokiej dostępności, integralności oraz bezpieczeństwie danych, mające na celu zapewnienie pełnego wsparcia przy realizacji zadań statutowych organizacji, zarówno w obszarze badawczym jaki organizacyjnym. Niemniej jednak, w związku z postępem technologicznym, upływem okresu wsparcia producentów oraz starzeniem się infrastruktury, podejmowane są sukcesywne działania związane z jej odnawianiem i unowocześnianiem. Łukasiewicz – PORT posiada w pełni zagospodarowaną infrastrukturę informatyczną, wykorzystywaną zarówno do działalności naukowo-badawczej, jak i wsparcia oraz realizacji wszystkich procesów biznesowych w organizacji.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 12 lipiec 2021 14:19 Karolina Soroczyńska
Artykuł został zmieniony. środa, 14 lipiec 2021 13:50 Karolina Soroczyńska
Artykuł został zmieniony. środa, 14 lipiec 2021 13:53 Karolina Soroczyńska
Artykuł został zmieniony. środa, 14 lipiec 2021 13:54 Karolina Soroczyńska
Artykuł został zmieniony. środa, 14 lipiec 2021 13:54 Karolina Soroczyńska
Artykuł został zmieniony. środa, 14 lipiec 2021 13:55 Karolina Soroczyńska
Artykuł został zmieniony. środa, 14 lipiec 2021 13:57 Karolina Soroczyńska
Artykuł został zmieniony. środa, 14 lipiec 2021 13:58 Karolina Soroczyńska
Artykuł został zmieniony. środa, 14 lipiec 2021 13:58 Karolina Soroczyńska
Artykuł został zmieniony. środa, 14 lipiec 2021 13:59 Karolina Soroczyńska
Artykuł został zmieniony. piątek, 26 maj 2023 09:43 Anna Czapnik