Majątek posiadany i sposób jego wykorzystania pod kątem działalności statutowej.


Rodzaj Majątku

Opis Sposób wykorzystania
Aparatura badawcza Łukasiewicz – PORT posiada nowoczesną, wysokiej klasy aparaturę naukowo – badawczą, która pozwala, zgodnie z działalnością statutową Instytutu, na prowadzenie badań z zachowaniem najwyższych standardów jakości. Aparatura ta stanowi wyposażenie specjalistycznych laboratoriów, pracowni pomiarowych oraz pomieszczeń technicznych wspierających pracę laboratoriów. Wartość początkowa aparatury przy zakupie to 219 288 031 PLN. Aparatura badawcza w Łukasiewicz – PORT jest wykorzystywana do realizacji prac naukowo- badawczych, zleceń komercyjnych oraz pilotażowych badań dla przemysłu. Wykorzystanie aparatury naukowo- badawczej w Łukasiewicz – PORT wynosi ok. 40%. Jest to wartość uśredniona dla kluczowej aparatury badawczej, określona na podstawie szacowanego stopnia wykorzystania do projektów badawczych oraz realizacji usług komercyjnych.
Infrastruktura budynkowa  W chwili obecnej Łukasiewicz – PORT wykorzystuje do działalności naukowo – badawczej 4 budynki z czego trzy wyremontowane, a jeden nowo zbudowany. Kampus posiada własną stację transformatorową średniego napięcia oraz zasilanie rezerwowe w postaci 4 agregatów prądotwórczych. Ciepło technologiczne zapewnia w pełni zautomatyzowana kotłownia gazowa. Łukasiewicz– PORT posiada własne magazyny i rozprężalnie gazów technicznych oraz zbiorniki ciekłego azotu. Infrastruktura budynkowa jest monitorowana 24/7 przy pomocy systemu BMS. Budynki są wykorzystywane do działalności naukowowo–badawczej. Infrastruktura budynkowa służy zapewnieniu odpowiednich parametrów środowiskowych oraz zapewnienie dostaw niezbędnych mediów. Budynki wyposażone są w systemy sygnalizacji zagrożeń oraz zdalnego monitoringu i sterowania BMS. W chwili obecnej Instytut boryka się z poważnymi problemami z elewacją największego budynku (nr 3), która w wyniku błędów projektowych i wykonawczych wymaga niezwłocznej, całkowitej wymiany.
Infrastruktura Informatyczna     W skład infrastruktury informatycznej Łukasiewicz – PORT wchodzi m.in. wysokiej klasy sprzęt serwerowy, sieciowy, komputerowy, urządzenia peryferyjne oraz oprogramowanie systemowe, biurowe i specjalistyczne. Całość tworzy środowisko teleinformatyczne o wysokiej dostępności, integralności oraz bezpieczeństwie danych, mające na celu zapewnienie pełnego wsparcia przy realizacji zadań statutowych organizacji, zarówno w obszarze badawczym jaki organizacyjnym. Niemniej jednak, w związku z postępem technologicznym, upływem okresu wsparcia producentów oraz starzeniem się infrastruktury, podejmowane są sukcesywne działania związane z jej odnawianiem i unowocześnianiem. Łukasiewicz – PORT posiada w pełni zagospodarowaną infrastrukturę informatyczną, wykorzystywaną zarówno do działalności naukowo-badawczej, jak i wsparcia oraz realizacji wszystkich procesów biznesowych w organizacji.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 12 lipiec 2021 14:19 Karolina Soroczyńska
Artykuł został zmieniony. środa, 14 lipiec 2021 13:50 Karolina Soroczyńska
Artykuł został zmieniony. środa, 14 lipiec 2021 13:53 Karolina Soroczyńska
Artykuł został zmieniony. środa, 14 lipiec 2021 13:54 Karolina Soroczyńska
Artykuł został zmieniony. środa, 14 lipiec 2021 13:54 Karolina Soroczyńska
Artykuł został zmieniony. środa, 14 lipiec 2021 13:55 Karolina Soroczyńska
Artykuł został zmieniony. środa, 14 lipiec 2021 13:57 Karolina Soroczyńska
Artykuł został zmieniony. środa, 14 lipiec 2021 13:58 Karolina Soroczyńska
Artykuł został zmieniony. środa, 14 lipiec 2021 13:58 Karolina Soroczyńska
Artykuł został zmieniony. środa, 14 lipiec 2021 13:59 Karolina Soroczyńska