Organami Instytutu są:

1.Dyrektor,

2. Rada Instytutu Sieci.

W Radzie Instytutu Sieci działającego pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii zasiadają:

 1. Anja-Verena Mudring
 2. Mark H. Rümmeli
 3. George P. Studzinski
 4. Bruno Viana
 5. Jeong-Soo Lee                
 6. Paweł Przewięźlikowski
 7. Jacek Graliński
 8. Jacek Kosiec
 9. Martin Strassburg
 10. Jarosław Obremski
 11. Piotr Dytko
 12. Grzegorz Chodaczek

Organ uprawniony do reprezentacji Instytutu:

 • Dyrektor – dr Andrzej Dybczyński

Zasady reprezentacji:

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są: Dyrektor, oraz pełnomocnicy zgodnie z zakresami udzielonych pełnomocnictw.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 12 lipiec 2021 14:21 Karolina Soroczyńska
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 12 lipiec 2021 14:24 Karolina Soroczyńska
Artykuł został zmieniony. środa, 14 lipiec 2021 13:50 Karolina Soroczyńska
Artykuł został zmieniony. środa, 25 maj 2022 11:52 Anna Czapnik