W Instytucie obowiązuje bezdziennikowy system kancelaryjny, oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt. Korespondencja jest kierowana do odpowiednich komórek organizacyjnych zgodnie z zakresem kompetencji.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 12 lipiec 2021 14:29 Karolina Soroczyńska