W Instytucie prowadzone są centralne rejestry zgodnie z obowiązującymi procedurami, w szczególności Instytut prowadzi rejestr udostępnianych informacji publicznych.

Informacje w Instytucie są klasyfikowane i przechowywane w odpowiednich rejestrach, ewidencjach i archiwach, w szczególności akta Spółki są przechowywane w Archiwum, którego zasoby są kontrolowane przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 12 lipiec 2021 14:31 Karolina Soroczyńska