W 2018 roku w Spółce zostały przeprowadzone następujące kontrole zewnętrzne:

 1. Kontrola projektu PANDA/2/16/2016 01-02.02.2018
 2. Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 04-19.06.2018
 3. Kontrola Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego we Wrocławiu – 18.07.2018
 4. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy – 26.07.2018

 

W 2019 roku w Instytucie zostały przeprowadzone następujące kontrole i audyty zewnętrzne:

 1.  Kontrole projektów NCBiR i audyt projektu LaserMark.
 • weryfikacja projektu – POIR.04.01.04-00-0116/16,
 • weryfikacja projektu – POIR.04.01.04-00-0087/16,
 • weryfikacja projektu – POIR.04.01.04-00-0012/17,
 • weryfikacja WOP projektu – POIR.04.01.04-00-0116/16,
 • weryfikacja projektu – POIR.04.01.04-00-0059/17,
 • audyt projektu LaserMark.

 

 1. Kontrole realizowane przez instytucje uprawnione:
 • WIOS Wrocław – przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska,
 • Państwowa Inspekcja Sanitarna – postępowanie z czynnikami biologicznymi,
 • Archiwum Państwowe Wrocław – kontrola archiwum zakładowego.

 

W 2020 roku w Instytucie zostały przeprowadzone następujące kontrole i audyty zewnętrzne:

 • 1. Kontrole projektów NCN i NCBiR.
 • 2. WIOS Wrocław – przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 12 lipiec 2021 14:35 Aleksander Nowak
Artykuł został zmieniony. środa, 14 lipiec 2021 14:03 Aleksander Nowak
Artykuł został zmieniony. środa, 14 lipiec 2021 14:03 Aleksander Nowak
Artykuł został zmieniony. środa, 14 lipiec 2021 14:03 Aleksander Nowak