Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko: Specjalista ds. Zakupów w Instytucie Sieci Badawczej Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii zostały wybrane Panie: Młodożeniec Zofia z Wrocławia i Martyna Załoga z Wrocławia. Uzasadnienie: Pani Młodożeniec Zofia i Martyna Załoga spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu i najwyższym stopniu dodatkowe wymogi naboru.

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko: Asystentka Dyrektora Departamentu Organizacyjnego w Instytucie Sieci Badawczej Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii została wybrana Pani Aneta Wanego z Wrocławia. Uzasadnienie: Pani Aneta Wanego spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu i w najwyższym stopniu dodatkowe wymogi naboru.

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko: Specjalista ds. księgowości i rozliczeń projektowych w Instytucie Sieci Badawczej Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii została wybrana Pani: Arianna Budzich z Wrocławia. Uzasadnienie: Pani Arianna Budzich spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu i najwyższym stopniu dodatkowe wymogi naboru.