Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, jako Podmiot Zarządzający Programem Wirtualny Instytut Badawczy zaprasza do składania wniosków o wpis do Wykazu Ekspertów powoływanych do realizacji zadań zlecanych przez Podmiot Zarządzający dla Programu Wirtualny Instytut Badawczy („WIB”) finansowanego ze środków Funduszu Polskiej Nauki w następujących dziedzinach:

1)     naukowej: biotechnologia medyczna – onkologia

2)     gospodarczo-społecznej: biotechnologia medyczna – onkologia

Treść ogłoszenia: Ogłoszenie z dn. 15.03.2022 o naborze wniosków o wpis do Wykazu Ekspertów (link)

Szczegółowa dokumentacja, w tym wzór Wniosku o wpis do Wykazu Ekspertów Programu WIB,  Regulamin wyboru oraz organizacji pracy Ekspertów powoływanych do realizacji zadań zlecanych przez Podmiot Zarządzający dla Programu Wirtualny Instytut Badawczy („WIB”) finansowanego ze środków Funduszu Polskiej Nauki oraz wzór Umowy z Ekspertem są dostępne na stronie wib.port.org.pl w zakładce Eksperci.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o naborze Ekspertów WIB_15.03.2022 pdf 185.12 KB Katarzyna Krawczyńska
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 15 marzec 2022 16:41 Katarzyna Krawczyńska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 15 marzec 2022 16:43 Katarzyna Krawczyńska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 15 marzec 2022 16:45 Katarzyna Krawczyńska