Uprzejmie informujemy, że Komisja Konkursowa zakończyła prace związane z weryfikacją wniosków o wpis do Wykazu Ekspertów Programu WIB, złożonych w ramach przeprowadzonego naboru uzupełniającego w dniach 15 marca – 15 czerwca 2022 r.

Osoby, które spełniają wymagania określone w § 6 ust. 1 Regulaminu wyboru oraz organizacji pracy Ekspertów powoływanych do realizacji zadań zlecanych przez Podmiot Zarządzający dla Programu Wirtualny Instytut Badawczy („WIB”) finansowanego ze środków Funduszu Polskiej Nauki, zostały wpisane do Wykazu, uzyskując tym samym status Eksperta Programu WIB. Poniżej przedstawiamy zaktualizowany Wykaz Ekspertów.

Wykaz_Ekspertów_Programu_WIB_25.08.2022.pdf

Dziękujemy wszystkim kandydatom za złożone wnioski.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 25 sierpień 2022 14:15 Katarzyna Krawczyńska