Zgodnie z zapisami § 10 ust. 26 oraz ust. 29 Regulaminu Konkursu Ofert na wyłonienie Zespołów Badawczych prowadzących działalność naukową w formie Wirtualnego Instytutu Badawczego, Podmiot Zarządzający publikuje listę rankingową Wniosków o finansowanie rekomendowanych i nierekomendowanych do finansowania złożonych w ramach Otwartego Konkursu Ofert nr 3/2023:

Link: Lista rankingowa Wniosków o finansowanie rekomendowanych i nierekomendowanych do finansowania_07.05.2024

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 07 maj 2024 14:00 Katarzyna Krawczyńska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 07 maj 2024 14:01 Katarzyna Krawczyńska