Zgodnie z zapisami § 10 ust. 26 oraz ust. 29 Regulaminu Konkursu Ofert na wyłonienie Zespołów Badawczych prowadzących działalność naukową w formie Wirtualnego Instytutu Badawczego, Podmiot Zarządzający publikuje listę rankingową Wniosków o finansowanie rekomendowanych i nierekomendowanych do finansowania:

Link: Lista rankingowa Wniosków o finansowanie rekomendowanych i nierekomendowanych do finansowania_28.10.2021

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 27 styczeń 2022 08:33 Karolina Admin
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 styczeń 2022 08:34 Karolina Admin
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 styczeń 2022 08:34 Karolina Admin
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 styczeń 2022 08:35 Karolina Admin
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 styczeń 2022 08:44 Karolina
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 styczeń 2022 08:45 Karolina
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 styczeń 2022 08:46 Karolina
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 styczeń 2022 08:46 Karolina
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 styczeń 2022 09:07 Karolina Admin