Zgodnie z zapisami § 10 ust. 26 oraz ust. 29 Regulaminu Konkursu Ofert na wyłonienie Zespołów Badawczych prowadzących działalność naukową w formie Wirtualnego Instytutu Badawczego, Podmiot Zarządzający publikuje listę rankingową Wniosków o finansowanie rekomendowanych i nierekomendowanych do finansowania:

Link: Lista rankingowa Wniosków o finansowanie rekomendowanych i nierekomendowanych do finansowania_18.05.2023

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 18 maj 2023 10:55 Katarzyna Krawczyńska