Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko: Inżynier Procesu-Specjalista w Instytucie Sieci Badawczej Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii została wybrana Pani Marta Kulas z Wrocławia. Uzasadnienie: Pani Marta Kulas spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu i w najwyższym stopniu dodatkowe wymogi naboru.