Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko: Specjalista ds. Zamówień Publicznych w Instytucie Sieci Badawczej Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii została wybrana Pani Małgorzata Sopańska z Wrocławia. Uzasadnienie: Pani Małgorzata Sopańska spełniła w najwyższym stopniu wymagania oferty.