Instytut działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, będący częścią Sieci Badawczej Łukasiewicz to organizacja badawczo-rozwojowa nastawiona na rozwój nowych technologii poprzez prowadzenie badań na potrzeby oraz we współpracy z przemysłem, w zakresie rozwoju nauki, transferu technologii i innowacyjnej gospodarki.

 

Do szczegółowego zakresu działalności Instytutu należy:

  1. Działalność zmierzająca do upowszechnienia i komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych ukierunkowanych na bezpośrednie zastosowanie w praktyce na potrzeby branży, gałęzi gospodarki, poprzez zdobywanie nowych narzędzi i nowych produktów dla rozwoju ich działalności oraz lepszego zaspokajania potrzeb społecznych,
  2. Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,
  3. Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
  4. Prowadzenie badań i analiz technicznych,
  5. Działalność związaną z organizacją targów, wystaw i kongresów,
  6. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi,
  7. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń własnych,
  8. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
  9. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 12 lipiec 2021 14:11 Karolina Soroczyńska
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 12 lipiec 2021 14:12 Karolina Soroczyńska
Artykuł został zmieniony. środa, 14 lipiec 2021 13:50 Karolina Soroczyńska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 01 luty 2022 08:25 Karolina Admin
Artykuł został zmieniony. wtorek, 01 luty 2022 08:26 Karolina Admin
Artykuł został zmieniony. wtorek, 01 luty 2022 08:27 Karolina Admin