W 2022 roku w Instytucie zostały przeprowadzone następujące kontrole i audyty zewnętrzne:

Kontrole 2022

 

W 2021 roku w Instytucie zostały przeprowadzone następujące kontrole i audyty zewnętrzne:

1. Państwowa Agencja Atomistyki
Zakres kontroli: kontrola zgodności radiologicznej
Data kontroli 29.01.2021
Wynik kontroli: bez uwag i zastrzeżeń

2. Państwowa Inspekcja Pracy
Zakres kontroli: weryfikacja wniosku w sprawie Zakładu Inżynierii Genetycznej
Data kontroli 26.03.2021
Wynik kontroli: bez uwag i zastrzeżeń

3. Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu
Zakres kontroli: weryfikacja wniosku o wydanie zgody na prowadzenie ZIG
Data kontroli 12.04.2021
Wynik kontroli: bez uwag i zastrzeżeń

4. Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu
Zakres kontroli: Realizacja wymogów higieniczno- sanitarnych środowiska pracy dla ZIG
Data kontroli 19.05.2021
Wynik kontroli: bez uwag i zastrzeżeń

5. Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu
Zakres kontroli: Weryfikacja wniosku o wydanie zgody na prowadzenie ZIG zgodnie z ust o GMO i GMM
Data kontroli 19.07.2021
Wynik kontroli: bez uwag i zastrzeżeń

6. Państwowa Inspekcja Pracy
Zakres kontroli: KK 02281-01/21
Data kontroli 20-21.07.2021
Wynik kontroli: nie stwierdzono żadnych niezgodności

7. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Zakres kontroli: w zakresie gospodarowania odpadami i przepisów GMM i GMO
Data kontroli 17.09-04.10.2021
Wynik kontroli: bez uwag i zastrzeżeń

8. BBMRI-ERIC
Zakres kontroli: Healthcare-Biobank
Data kontroli: 04.11.2021
Wynik kontroli: 0 niezgodności, 0 spostrzeżeń

9. BBMRI.pl
Zakres kontroli: Healthcare-Biobank
Data kontroli: 07.10.2021
Wynik kontroli: 0 niezgodności, 11 spostrzeżeń                                                                                                                                                                                                                                          
10. Polskie Centrum Akredytacji
Zakres kontroli: Spy-Lab i Microbe-Lab
Data kontroli: 28-29.06.2021
Wynik kontroli: 1 niezgodność, 2 spostrzeżenia

 

W 2020 roku w Instytucie zostały przeprowadzone następujące kontrole i audyty zewnętrzne:

 • 1. Kontrole projektów NCN i NCBiR.
 • 2. WIOS Wrocław – przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska.

 

W 2019 roku w Instytucie zostały przeprowadzone następujące kontrole i audyty zewnętrzne:

 1.  Kontrole projektów NCBiR i audyt projektu LaserMark.
 • weryfikacja projektu – POIR.04.01.04-00-0116/16,
 • weryfikacja projektu – POIR.04.01.04-00-0087/16,
 • weryfikacja projektu – POIR.04.01.04-00-0012/17,
 • weryfikacja WOP projektu – POIR.04.01.04-00-0116/16,
 • weryfikacja projektu – POIR.04.01.04-00-0059/17,
 • audyt projektu LaserMark.

 

 1. Kontrole realizowane przez instytucje uprawnione:
 • WIOS Wrocław – przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska,
 • Państwowa Inspekcja Sanitarna – postępowanie z czynnikami biologicznymi,
 • Archiwum Państwowe Wrocław – kontrola archiwum zakładowego.

 

W 2018 roku w Spółce zostały przeprowadzone następujące kontrole zewnętrzne:

 1. Kontrola projektu PANDA/2/16/2016 01-02.02.2018
 2. Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 04-19.06.2018
 3. Kontrola Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego we Wrocławiu – 18.07.2018
 4. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy – 26.07.2018 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 12 lipiec 2021 14:35 Karolina Soroczyńska
Artykuł został zmieniony. środa, 14 lipiec 2021 14:03 Karolina Soroczyńska
Artykuł został zmieniony. środa, 14 lipiec 2021 14:03 Karolina Soroczyńska
Artykuł został zmieniony. środa, 14 lipiec 2021 14:03 Karolina Soroczyńska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 03 luty 2022 10:45 Anna Czapnik
Artykuł został zmieniony. piątek, 27 styczeń 2023 09:20 Anna Czapnik