Organami Instytutu są:

1.Dyrektor,

2. Rada Instytutu Sieci.

W Radzie Instytutu Sieci działającego pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii zasiadają:

 1. Piotr Dytko - Przewodniczący Rady Instytutu
 2. Anja-Verena Mudring
 3. Mark H. Rümmeli
 4. George P. Studzinski
 5. Bruno Viana
 6. Jeong-Soo Lee                
 7. Paweł Przewięźlikowski
 8. Jacek Graliński
 9. Jacek Kosiec
 10. Martin Strassburg
 11. Jarosław Obremski
 12. Grzegorz Chodaczek

Organ uprawniony do reprezentacji Instytutu:

 • p. o. Dyrektor – dr inż. hab. Alicja Bachmatiuk

Zasady reprezentacji:

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są: Dyrektor, oraz pełnomocnicy zgodnie z zakresami udzielonych pełnomocnictw.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 12 lipiec 2021 14:21 Karolina Soroczyńska
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 12 lipiec 2021 14:24 Karolina Soroczyńska
Artykuł został zmieniony. środa, 14 lipiec 2021 13:50 Karolina Soroczyńska
Artykuł został zmieniony. środa, 25 maj 2022 11:52 Anna Czapnik
Artykuł został zmieniony. środa, 15 luty 2023 08:28 Anna Czapnik
Artykuł został zmieniony. środa, 15 luty 2023 09:35 Anna Czapnik
Artykuł został zmieniony. środa, 15 luty 2023 09:41 Anna Czapnik
Artykuł został zmieniony. czwartek, 16 luty 2023 10:09 Anna Czapnik