DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
FUNDUSZU POLSKIEJ NAUKI

Wirtualny Instytut Badawczy

DOFINANSOWANIE 472 500 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 472 500 000 zł

Wirtualny Instytut Badawczy [WIB] to nowatorska w skali kraju formuła prowadzenia badań o wysokim potencjale zastosowań społeczno-gospodarczych. Obszarem badań WIB jest biotechnologia medyczna. Na wsparcie zespołów realizujących badania przeznaczono kwotę 450 mln zł.

Wirtualny Instytut Badawczy został zdefiniowany Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki (Dz. U. z dnia 6 maja 2019 r. poz. 823), natomiast zakres finansowania, jego wielkość i przeznaczenie oraz podmiot zarządzający określone zostały w Komunikatach Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Program Wirtualny Instytut Badawczy jest narzędziem dystrybucji środków Funduszu Polskiej Nauki. Jego celem jest finansowanie pracy wyselekcjonowanych, konkurencyjnych na poziomie międzynarodowym zespołów badawczych, prowadzących działalność naukową o wysokim potencjale zastosowań społeczno-gospodarczych, pod kierunkiem lidera o uznanym dorobku naukowym, której celem jest komercjalizacja jej wyników.

Program dopuszcza możliwość realizacji zadań zlokalizowanych w różnych jednostkach naukowych w Polsce.

Rolę podmiotu zarządzającego programem WIB pełni Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii z siedzibą we Wrocławiu. Do zadań podmiotu zarządzającego należy organizacja i przeprowadzanie otwartych konkursów ofert na wyłonienie zespołów badawczych, organizacja pracy ekspertów, podpisanie umów o finansowanie, nadzór i wsparcie realizacji zadań badawczych, dystrybucja środków funduszu, koordynacja procesu komercjalizacji wypracowanych nowych technologii i produktów.

Więcej informacji o WIB na jego oficjalnej stronie: wib.port.org.pl

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 12 lipiec 2021 14:18 Karolina Soroczyńska
Artykuł został zmieniony. środa, 14 lipiec 2021 13:49 Karolina Soroczyńska
Artykuł został zmieniony. piątek, 23 lipiec 2021 15:36 Karolina Soroczyńska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 25 styczeń 2022 10:34 Katarzyna Krawczyńska
Artykuł został zmieniony. środa, 12 czerwiec 2024 14:28 Katarzyna Krawczyńska