Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko: Starszy Specjalista ds. Koordynacji Kontraktów i Usług B+R w Instytucie Sieci Badawczej Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii został zamknięty bez wyboru kandydata.

Informujemy, że proces rekrutacji  na wolne stanowisko: Pracownik Obsługi w Dziale Administracji w Instytucie Sieci Badawczej Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii został zamknięty bez wyboru kandydata.

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko: Specjalista ds. Zakupów  w Instytucie Sieci Badawczej Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii została wybrana kandydatka - Pani Ewelina Hupert z Wrocławia. Uzasadnienie: Pani Ewelina Hupert w najwyższym stopniu spełnia wymagania oferty.

Podkategorie