Print Friendly, PDF & Email

PO.271.2.2020 Usługi rekrutacyjne

Data publikacji: 16.03.2020
Data otwarcia: 25.03.2020
Udostępniający: mkrzyminska

Załączniki do pobrania

Plik Rozmiar pliku Data dodania
24.03.2020 odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania ofert24.03.2020 odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania ofert 96 KB 24.03.2020
25.03.2020 Ogłoszenie o zamienie ogłoszenia25.03.2020 Ogłoszenie o zamienie ogłoszenia 25 KB 25.03.2020
25.03.2020 zmiana SIWZ25.03.2020 zmiana SIWZ 72 KB 25.03.2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszejInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 62 KB 3.04.2020
ogłoszenie o zamówieniuogłoszenie o zamówieniu 77 KB 16.03.2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniaOgłoszenie o zmianie ogłoszenia 24 KB 24.03.2020
OPZOPZ 152 KB 16.03.2020
Protokół z otwarcia ofertProtokół z otwarcia ofert 62 KB 30.03.2020
SIWZSIWZ 1 MB 16.03.2020
Unieważnienie postępowaniaUnieważnienie postępowania 40 KB 8.04.2020
Wzór oświadczenia o zachowaniu poufnościWzór oświadczenia o zachowaniu poufności 22 KB 16.03.2020
wzór umowywzór umowy 754 KB 16.03.2020
Zał. nr 1 Formularz ofertowyZał. nr 1 Formularz ofertowy 68 KB 16.03.2020
Zał. nr 4 Oświadczenie dot. wykluczeniaZał. nr 4 Oświadczenie dot. wykluczenia 63 KB 16.03.2020
Zał. nr 5 Oświadczenie dot. warunkówZał. nr 5 Oświadczenie dot. warunków 62 KB 16.03.2020
Zał. nr 6 Zobow. pod. trzeciegoZał. nr 6 Zobow. pod. trzeciego 62 KB 16.03.2020
Zał. nr 7 Wykaz usługZał. nr 7 Wykaz usług 62 KB 16.03.2020
Zał. nr 8 Info. o grupie kapZał. nr 8 Info. o grupie kap 62 KB 16.03.2020

Autor: mkrzyminska, Opublikowano: 16.03.2020
plusfontminusfontreloadfont