Print Friendly, PDF & Email

PO.271.33.2020 Dostawa zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla ŁUKASIEWICZ-PORT

Data publikacji: 26.11.2020
Data otwarcia: 08.12.2020
Udostępniający: Elżbieta Borowik

Załączniki do pobrania

Plik Rozmiar pliku Data dodania
04.12.2020 odpowiedzi na pytania, zmiana SIWZ04.12.2020 odpowiedzi na pytania, zmiana SIWZ 158 KB 4.12.2020
Ogłoszenie o unieważnieniuOgłoszenie o unieważnieniu 170 KB 22.12.2020
Ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu 918 KB 26.11.2020
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIAOGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 35 KB 4.12.2020
Protokół z otwarcia ofertProtokół z otwarcia ofert 32 KB 8.12.2020
SIWZSIWZ 1 011 KB 26.11.2020
Zał. Formularz asortymentowo-cenowyZał. Formularz asortymentowo-cenowy 48 KB 26.11.2020
Zał. nr 1 Formularz ofertowyZał. nr 1 Formularz ofertowy 72 KB 26.11.2020
Zał. nr 2 OPZZał. nr 2 OPZ 218 KB 26.11.2020
Zał. nr 3 wzór umowyZał. nr 3 wzór umowy 244 KB 26.11.2020
Zał. nr 4 Oświadczenie dot. spełniania warunkówZał. nr 4 Oświadczenie dot. spełniania warunków 76 KB 26.11.2020
Zał. nr 5 do wzoru umowy - Klauzula informacyjna RODOZał. nr 5 do wzoru umowy - Klauzula informacyjna RODO 64 KB 26.11.2020
Zał. nr 5 Oświadczenie dot. wykluczeniaZał. nr 5 Oświadczenie dot. wykluczenia 77 KB 26.11.2020
Zał. nr 6 Zobowiązanie podmiotu trzeciegoZał. nr 6 Zobowiązanie podmiotu trzeciego 75 KB 26.11.2020
Zał. nr 7 Oświadczenie o grupie kapitałowejZał. nr 7 Oświadczenie o grupie kapitałowej 76 KB 26.11.2020
Zał. nr 8 Wykaz dostawZał. nr 8 Wykaz dostaw 76 KB 26.11.2020

Autor: Elżbieta Borowik, Opublikowano: 26.11.2020
plusfontminusfontreloadfont