Print Friendly, PDF & Email

PO.271.42.2020 Dzierżawa urządzeń drukujących wraz z systemem druku podążającego oraz ich serwis

Data publikacji: 30.12.2020
Data otwarcia: 20.01.2021
Udostępniający: mkrzyminska

Załączniki do pobrania

Plik Rozmiar pliku Data dodania
07.01.2021 odpowiedzi na pytania, ZMIANA SIWZ07.01.2021 odpowiedzi na pytania, ZMIANA SIWZ 193 KB 7.01.2021
07.01.2021 odpowiedzi na pytania, zmiana SIWZ07.01.2021 odpowiedzi na pytania, zmiana SIWZ 173 KB 7.01.2021
07.01.2021 odpowiedzi na pytania, Zmiana SIWZ07.01.2021 odpowiedzi na pytania, Zmiana SIWZ 159 KB 7.01.2021
07.01.2021 zał._nr_1a_Formularz_asortymentowy - po zmianie07.01.2021 zał._nr_1a_Formularz_asortymentowy - po zmianie 34 KB 7.01.2021
07.01.2021 zał._nr_1a_Formularz_asortymentowy - po zmianie III07.01.2021 zał._nr_1a_Formularz_asortymentowy - po zmianie III 34 KB 7.01.2021
08.01.2021 odpowiedzi na pytania, Zmiana SIWZ08.01.2021 odpowiedzi na pytania, Zmiana SIWZ 163 KB 8.01.2021
18.01.2020 Zmiana SIWZ18.01.2020 Zmiana SIWZ 145 KB 18.01.2021
20.01.2021 Protokół z otwarcia ofert20.01.2021 Protokół z otwarcia ofert 166 KB 20.01.2021
22.02.2021 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej22.02.2021 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 82 KB 22.02.2021
Ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu 79 KB 30.12.2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniaOgłoszenie o zmianie ogłoszenia 24 KB 7.01.2021
SIWZSIWZ 283 KB 30.12.2020
zał. nr 10 wzór umowy o zachowaniu poufnościzał. nr 10 wzór umowy o zachowaniu poufności 73 KB 30.12.2020
zał. nr 11 Wzór_Umowa powierzenia przetwarzania danychzał. nr 11 Wzór_Umowa powierzenia przetwarzania danych 40 KB 30.12.2020
Zał._nr_1_Formularz_ofertowyZał._nr_1_Formularz_ofertowy 87 KB 30.12.2020
zał._nr_1a_Formularz_asortymentowyzał._nr_1a_Formularz_asortymentowy 34 KB 30.12.2020
zał._nr_1a_Formularz_asortymentowy - po zmianie IIzał._nr_1a_Formularz_asortymentowy - po zmianie II 34 KB 7.01.2021
zał._nr_1a_Formularz_asortymentowy - po zmianie IVzał._nr_1a_Formularz_asortymentowy - po zmianie IV 34 KB 8.01.2021
zał._nr_1a_Formularz_asortymentowy - po zmianie Vzał._nr_1a_Formularz_asortymentowy - po zmianie V 35 KB 18.01.2021
zał._nr_2_OPZzał._nr_2_OPZ 59 KB 30.12.2020
zał._nr_3_wzór_umowyzał._nr_3_wzór_umowy 197 KB 30.12.2020
Zał._nr_4_Oświadczenie_dot._przesłanek_wykluczeniaZał._nr_4_Oświadczenie_dot._przesłanek_wykluczenia 64 KB 30.12.2020
Zał._nr_5_Oświadczenie_o_spełnianiu_warunkówZał._nr_5_Oświadczenie_o_spełnianiu_warunków 63 KB 30.12.2020
Zał._nr_6_Zobowiązanie_podmiotu_trzeciegoZał._nr_6_Zobowiązanie_podmiotu_trzeciego 63 KB 30.12.2020
Zał._nr_7_Wykaz_osóbZał._nr_7_Wykaz_osób 66 KB 30.12.2020
zał._nr_8_wykaz_usługzał._nr_8_wykaz_usług 68 KB 30.12.2020
Zał._nr_9_Oświadczenie_o_grupie_kapitałowejZał._nr_9_Oświadczenie_o_grupie_kapitałowej 63 KB 30.12.2020

Autor: mkrzyminska, Opublikowano: 30.12.2020
plusfontminusfontreloadfont