Print Friendly, PDF & Email

PO.2720.144.2020 Usługa sekwencjonowania DNA dla Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ – PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii na potrzeby realizacji projektu: „Zielona technologia produkcji kwasu bursztynowego z surowców odnawialnych i odpadowych”.

Autor: Katarzyna Niedzielska, Opublikowano: 06.03.2020
plusfontminusfontreloadfont