Print Friendly, PDF & Email

PO.2720.31.2020 Dostawa materiałów zużywalnych dla Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii na potrzeby realizacji projektu: „Wytwarzanie warstw grafenowych na przewodach miedzianych do zastosowań w elektronice”.

Autor: Katarzyna Niedzielska, Opublikowano: 28.01.2020
plusfontminusfontreloadfont