Print Friendly, PDF & Email

Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Sieci Badawczej Łukasiewicz PORT – Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii

Data publikacji: 24.11.2020
Data otwarcia: 07.12.2020
Udostępniający: Elżbieta Borowik

Zamawiający informuje, że w związku z opublikowaniem w dniu 24.11.2020 r.  w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu przetargowym na usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Sieci Badawczej Łukasiewicz PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii, SIWZ nr 260/2020/N/Wrocław na stronie internetowej: www.suprabrokers.pl pod linkiem https://suprabrokers.pl/przetargi-przedsiebiorstwa/usluga-grupowego-ubezpieczenia-na-zycie-pracownikow-oraz-czlonkow-rodzin-pracownikow-sieci-badawczej-lukasiewicz-port-polskiego-osrodka-rozwoju-technologii-siwz-nr-260-2020-n-wroclaw/ zamieszczone zostało ogłoszenie o zamówieniu wraz z pozostałymi dokumentami.

 

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Elżbieta Borowik, Opublikowano: 24.11.2020
plusfontminusfontreloadfont