Elektroniczna Skrzynka Podawcza zrealizowana jest poprzez elektroniczną platformę usług administracji publicznej (ePUAP).
 
W celu złożenia wniosku przy użyciu Elektronicznej Skrzynki Podawczej konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.
 
Dokumenty składane poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub potwierdzone tzw. profilem zaufanym z platformy ePUAP.
 
Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, ODS, ODT, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP.
 
 
Adres ePUAP Elektronicznej Skrzynki Sieci Badawczej Łukasiewicz - PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii:
 
/eitplus/SkrytkaESP
 
Chcąc złożyć dokument przez platformę ePUAP, należy zalogować się na ePUAP i postępować według poniższej instrukcji:
 1. Po zalogowaniu na ePUAP należy wybrać: KATALOG SPRAW, następnie: SPRAWY OGÓLNE
 2. Wyszukać i kliknąć: „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”.
 3. Następnie zatwierdzamy wybór i naciskamy „Załatw sprawę”.
 4. W polu „Wybierz urząd lub instytucję, do której składasz pismo” wpisujemy Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii.

Statut Łukasiewicz - PORT znajduje się w załączniku.

Polityka cookies sporządzona została zgodnie z obowiązkami wynikającymi z nowelizacji Prawa Telekomunikacyjnego, które weszły w życie 22 marca 2013 roku. Obowiązki te podobnie są realizowane w całej Europie wskutek implementowania dyrektywy europejskiej.

Niniejsza polityka cookies dotyczy usług oferowanych w ramach tej strony (Serwis).
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator tej strony.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze typy plików cookies: sesyjne (session cookies) oraz stałe (persistent cookies). Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

Print Friendly, PDF & Email

Deklaracja dostępności

To jest: oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement).
Serwis należy do: Sieć Badawcza Łukasiewicz PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii.
Dostępny jest pod adresem: bip.port.org.pl
Data opublikowania strony internetowej: 12.07.2021
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 12.07.2021
Status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej: zgodna z WCAG 2.1 na poziomie AA
Data sporządzenia Deklaracji Dostępności: 12.07.2021
Nazwa podmiotu zewnętrznego, który przeprowadził badanie dostępności: perfekcyjneStrony.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie niedostępności: Anna Czapnik
Email do osoby kontaktowej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Numer telefonu do osoby kontaktowej: +48 71 734 74 27
W przypadku stwierdzenia problemów z dostępnością

Inspektor Ochrony Danych w Instytucie działającym pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii:
r. pr. Ewelina Bobel - Katryniok.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Tel.: +48 510 272 517; +48 71 734 73 43

Polityka prywatności Instytutu działającego pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

1. Administratorem danych osobowych jest Instytut działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii. Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii to państwowa osoba prawna mająca osobowość prawną, będąca instytutem wchodzącym w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz, działająca na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000850580.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, która odpowiada za kontakt we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem należy kontaktować się drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w formie pisemnej na adres siedziby Administratora. 

2. Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, jak niżej.
Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:
1) przeprowadzenia procesów zakupowych oraz ewentualnego zawarcia umowy zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w tym wypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zawarta z Państwem umowa na świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
2) umożliwienia Państwu udziału w procesach zakupowych, w tym wypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
3) dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń, w tym wypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora polegający na dochodzeniu lub obronie swych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
4) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych takich m.in. jak wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa, w tym wypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
5) tworzenia zestawień, analiz, statystyk na wewnętrzne potrzeby Administratora, w tym wypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora polegający na planowaniu rozwoju usług i prowadzonej działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w procesach zakupowych oraz zawarcia umowy i świadczenia wzajemnych usług zgodnie ustawą Prawo zamówień publicznych, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwi Państwu udział w procesach zakupowych.

4. W zakresie, w jakim Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres poczty elektronicznej Administratora lub w formie pisemnej na adres siedziby Administratora, z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w zakresie i czasie
1) wyrażonych zgód – do czasu cofnięcia zgody, a po takim cofnięciu przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do Administratora,
2) dochodzenia lub obrony roszczeń – przez czas dochodzenia roszczeń lub obrony praw,
3) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – przez czas wykonania obowiązków,
4) tworzenia zestawień, analiz, statystyk.

6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą należycie upoważnieni współpracownicy Administratora, podmioty upoważnione przez Państwa, podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, uczestniczące w wykonaniu świadczonych usług, a także zajmujące się obsługą informatyczną procesów oraz podmioty uprawnione przepisami prawa.

7. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych, ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.

8. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) oraz do organizacji międzynarodowych.

9. Przetwarzane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem lub naszym Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).

11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.

12. Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z RODO, z zapewnieniem realizacji wszelkich określonych tam zasad.

13. Operator strony internetowej stosuje mechanizm plików „cookies”, stanowiących dane informatyczne, które przechowywane są na urządzeniach końcowych Użytkownika Systemu. Informacja o używaniu plików cookies znajduje się na stronach internetowych Administratora.

14. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Operator wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z systemu.

15. Niniejsza Polityka Prywatności może zostać zmieniona przez Administratora poprzez opublikowanie nowej wersji w serwisie.

16. Administrator nie odpowiada za politykę prywatności serwisów, do których prowadzą linki z tego serwisu.

17. Administrator zbiera i analizuje dane wynikające z logów systemowych i w stosu

Sprawozdania finansowe organizacji są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, po wpisaniu poprzedniego numeru KRS Instytutu (300736).

Sprawozdanie za 2022 rok jest dostępne pod aktualnym numerem KRS Instytutu: 0000850580.