Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o dialogu technicznym pdf 221.88 KB Karolina Soroczyńska
Protokół z dialogu technicznego pdf 161.40 KB Karolina Soroczyńska
Technical Dialogue Notice pdf 221.02 KB Karolina Soroczyńska
Zał. nr 1 Description of the Subject pdf 82.44 KB Karolina Soroczyńska
Zał. nr 1 OPZ pdf 74.87 KB Karolina Soroczyńska
Zał. nr 2 Regulamin Dialogu Technicznego pdf 260.01 KB Karolina Soroczyńska
Zał. nr 2 The Rules and Regulations of the Technical Dialogue pdf 199.53 KB Karolina Soroczyńska
Zał. nr 3 Application docx 67.99 KB Karolina Soroczyńska
Zał. nr 3 Zgłoszenie docx 68.82 KB Karolina Soroczyńska
Zał. nr 4 List of services docx 68.23 KB Karolina Soroczyńska
Zał. nr 4 Wykaz usług docx 68.65 KB Karolina Soroczyńska
Zał. nr 5 Non-disclosure agreement pdf 116.33 KB Karolina Soroczyńska
Zał. nr 5 Umowa o zachowaniu poufności pdf 124.13 KB Karolina Soroczyńska